tomas_kadlec.jpg

CELOOBĚTI HOSPODINU

CELOOBĚTI HOSPODINU

MASO, CHLÉB A NÁPOJ
 
Níže zpracovaný výčet vychází z mé potřeby ujasnit si strukturu obětí Hospodinu, tak jak jsou představené v Tóře.
Základní osou je text knihy Ba-midbar (Numeri, 28–29). 

Mou oběť mého chleba k zápalné celooběti libé vůně mi hleďte obětovat v jim určený čas!
Kromě celooběti novoluní a její moučné oběti a kromě stálé oběti a její moučné oběti a jejich úliteb podle jejich pravidla obětujte libovonnou zápalnou oběť Hospodinu.

Pozn.: Zvíře vždy bez vady, ovce vždy roční, mouka vždy jemná, olej vždy lisovaný. Moučná oběť a úlitba ke každému jednomu kusu oběti. Sváteční oběti následují po denních (ranních) obětech ve všech svátečních dnech.

 
KAŽDODENNÍ CELOOBĚŤ

(C) Celooběť – maso ► denně 2x ovce – první ráno, druhá odpoledne

(M) Moučná oběť – chléb ► 1/10 éfy mouky + 1/4 hinu oleje
Stálá celooběť (jak byla připravena na hoře Sinaj) je libou vůní zápalné celooběti Hospodinu.

(Ú) Úlitba – nápoj ► 1/4 hinu na jednu ovci
Úlitbu ulij na svatém místě jako nápoj Hospodinu.
 

Schéma:
C ►    počty kusů z býků, beranů a ovcí
M ►    pravidlo – mouka napuštěná olejem: 3/10 na býka + 2/10 na berana + 1/10 na ovci (zobrazen je tedy výpočet)
Ú ►     pravidlo – víno či jiný povolený nápoj: 1/2 na býka + 1/3 na berana + 1/4 na ovci (zobrazen je tedy výpočet)
+ kozel za hřích

Pozn.: Počty jsou níže vypsané pouze při změně.

 
ŠABAT

C ►     2x ovce
M ►    2/10 na ovce
Ú

Pozn.: Ukázka navýšení moučené oběti podle počtu obětovaných kusů ovcí.
 
 
ŘOŠ CHODEŠ

C ►     2x býk + 1x beran + 7x ovce
M ►    6/10 na býka + 2/10 na berana + 7/10 na ovci
Ú ►     1/0 na býky + 1/3 na berany + 7/4 na ovce
+ kozel za hřích

 
PESACH (14. den 1. měsíc, 15. dne je svátek ► 7 dní se jí macesy, 1. a 7. dne nekonejte žádnou práci)

C ►     2x býk + 1x beran + 7x ovce
M ►    6/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce
+ kozel za hřích
  
 
ŠAVUOT / JOM HA-BIKURIM (o Šavuot nekonejte žádnou práci)

C ►     2x býk + 1x beran + 7x ovce
M ►    6/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce
+ kozel za hřích

 
ROŠ HA-ŠANA / JOM TRUA (1. den 7. měsíc)

C ►     1x býk + 1x beran + 7x ovce
M ►    3/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce
Ú
+ kozel za hřích
 
 
JOM HA-KIPUR (10. den 7. měsíc)

C ►     1x býk + 1x beran + 7x ovce
M ►    3/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce
Ú
+ kozel za hřích
 
 
SUKOT (15. den 1. měsíc, 7 dní oslavy, 8. den nekonejte žádnou práci)

1. den:
C ►     13x býk + 2x beran + 14x ovce
M ►    39/10 na býky + 4/10 na berany + 14/10 na ovce
Ú
+ kozel za hřích

2. den: 12x býk
3. den: 11x býk
4. den: 10x býk
5. den: 9x býk
6. den: 8x býk

8. den:
C ►     1x býk + 1x beran + 7x ovce
M
Ú

+ kozel za hřích


 
vytvořeno 11. ‎7. ‎2015, aktualizováno 13. 4. 2018
04.09.2021 15:07:47
Tomáš Kadlec
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one