tomas_kadlec.jpg

ŠABAT V SOUČASNÝCH MESIÁNSKÝCH HNUTÍCH (bakalářská práce)

Šabat v současných mesiánských hnutích

DISKUSE O ZACHOVÁVÁNÍ ŠABATU V SOUČASNÝCH MESIÁNSKÝCH HNUTÍCH: Srovnání  argumentace  mesiánského  judaismu  na  příkladu  First  Fruits of Zion a hnutí hebrejských kořenů na příkladu Natsarim

Ve 20. století vznikají náboženská hnutí vyznávající Ježíše Krista v židovském mesiánském smyslu jakožto Ješuu ha-Mašiach. Tato hnutí, složená z Židů a Nežidů, jsou obecně charakteristická odklonem od tradičního křesťanského chápání Ježíše a novozákonních spisů, zvláště v otázce teologie náhrady, příklonem k židovské tradici (např. v oblasti svátků či životosprávy), podpoře Státu Izrael a důrazem na hebrejštinu, jazyk Tóry. Tato práce se zaměřuje na dvě hnutí, které představují různé koncepce přístupu v otázce  identity tzv. mesiánských věřících: mesiánský judaismus na příkladu First Fruits of Zion  a hnutí hebrejských kořenů na příkladu Natsarim. Práce zkoumá jejich postoj k zacho- vávání Šabatu židovskými i nežidovskými příslušníky obou hnutí. Pramennou základ- nou této práce je vybraná exegetická a misijní tvorba obou hnutí.
vytvořeno 8. 7. 2021
04.09.2021 15:11:40
Tomáš Kadlec
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one