CELOOBĚTI HOSPODINU (zakladní struktura obětin)

CELOOBĚTI HOSPODINU

MASO, CHLÉB A NÁPOJ
 
Níže zpracovaný výčet vychází z mé potřeby ujasnit si strukturu obětí Hospodinu, tak jak jsou představené v Tóře.
Základní osou je text knihy Ba-midbar (Numeri, 28–29). 

Mou oběť mého chleba k zápalné celooběti libé vůně mi hleďte obětovat v jim určený čas!
Kromě celooběti novoluní a její moučné oběti a kromě stálé oběti a její moučné oběti a jejich úliteb podle jejich pravidla obětujte libovonnou zápalnou oběť Hospodinu.

Pozn.: Zvíře vždy bez vady, ovce vždy roční, mouka vždy jemná, olej vždy lisovaný. Moučná oběť a úlitba ke každému jednomu kusu oběti. Sváteční oběti následují po denních (ranních) obětech ve všech svátečních dnech.

 
KAŽDODENNÍ CELOOBĚŤ

(C) Celooběť – maso ► denně 2x ovce – první ráno, druhá odpoledne

(M) Moučná oběť – chléb ► 1/10 éfy mouky + 1/4 hinu oleje
Stálá celooběť (jak byla připravena na hoře Sinaj) je libou vůní zápalné celooběti Hospodinu.

(Ú) Úlitba – nápoj ► 1/4 hinu na jednu ovci
Úlitbu ulij na svatém místě jako nápoj Hospodinu.
 

Schéma:
C ►    počty kusů z býků, beranů a ovcí
M ►    pravidlo – mouka napuštěná olejem: 3/10 na býka + 2/10 na berana + 1/10 na ovci (zobrazen je tedy výpočet)
Ú ►     pravidlo – víno či jiný povolený nápoj: 1/2 na býka + 1/3 na berana + 1/4 na ovci (zobrazen je tedy výpočet)
+ kozel za hřích

Pozn.: Počty jsou níže vypsané pouze při změně.

 
ŠABAT

C ►     2x ovce
M ►    2/10 na ovce
Ú

Pozn.: Ukázka navýšení moučené oběti podle počtu obětovaných kusů ovcí.
 
 
ŘOŠ CHODEŠ

C ►     2x býk + 1x beran + 7x ovce
M ►    6/10 na býka + 2/10 na berana + 7/10 na ovci
Ú ►     1/0 na býky + 1/3 na berany + 7/4 na ovce
+ kozel za hřích

 
PESACH (14 den 1 měsíc, 15 dne je svátek ► 7 dní se jí macesy, 1 a 7 dne nekonejte žádnou práci)

C ►     2x býk + 1x beran + 7x ovce
M ►    6/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce
+ kozel za hřích
  
 
ŠAVUOT / JOM HA-BIKURIM (o Šavuot nekonejte žádnou práci)

C ►     2x býk + 1x beran + 7x ovce
M ►    6/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce
+ kozel za hřích

 
ROŠ HA-ŠANA / JOM TRUA (1 den 7 měsíc)

C ►     1x býk + 1x beran + 7x ovce
M ►    3/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce
Ú
+ kozel za hřích
 
 
JOM HA-KIPUR (10 den 7 měsíc)

C ►     1x býk + 1x beran + 7x ovce
M ►    3/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce
Ú
+ kozel za hřích
 
 
SUKOT (15 den 1 měsíc, 7 dní oslavy, 8 den nekonejte žádnou práci)

1. den:
C ►     13x býk + 2x beran + 14x ovce
M ►    39/10 na býky + 4/10 na berany + 14/10 na ovce
Ú
+ kozel za hřích

2. den: 12x býk
3. den: 11x býk
4. den: 10x býk
5. den: 9x býk
6. den: 8x býk

8. den:
C ►     1x býk + 1x beran + 7x ovce
M
Ú

+ kozel za hřích


 
8.jpg
6.gif
7.jpg
3.jpg
9.jpg
10.jpg
1 Levité troubí na stříbrné trubky a nesou obětiny (ilustrativní inscenace)
   zdroj: http://free.messianicbible.com/feature/the-korbanot-offerings-are-you-ready-for-the-third-temple/
2 Obětování kůzlete (ilustrativní inscenace)
   zdroj: https://www.breakingisraelnews.com/34554/accurate-authentic-reenactment-passover-sacrifice-2000-years-jerusalem/#Cd8G76RwtsGBII0j.97
3 Pesachový beránek stažený z kůže a s vyňatými orgány (Courtesy, United Mikdash Movements)
   zdroj: https://www.breakingisraelnews.com/66076/passover-sacrifice-makes-comeback-overlooking-temple-mount-photos/#41J7JtklhLWzPcFL.99
vytvořeno 11. ‎7. ‎2015, vloženo 13. 4. 2018
09.11.2019 21:05:40
thomaso.didymos
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one